Registered users


Log me on automatically next visit?

Search
 Options
Untitled Document
 Links
Untitled Document

   
DUTCHSTOCK

«« First  « Previous  1  2  3  Next »  Last »»


Het Fort bij Uitermeer is een oud fort dat is opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de Noord-Hollandse gemeente Weesp op een eiland aan de oostoever van de Vecht, ten zuidoosten van Weesp bij het gehucht Uitermeer. Ten zuidwesten ligt het Fort Hinderdam en ten noordwesten de Vesting Weesp. The Fort at Uitermeer is an old fort that is included in the New Dutch Water Defence Line of Amsterdam and later. It is located in the Noord-Holland Weesp town on an island on the east bank of the river Vecht, southeast of Weesp near the hamlet Uitermeer. Southwest is the Fort Hinderdam and northwest Fortress Weesp.

Het Fort bij Uitermeer

Weesp
27.04.2013
Theehuis nabij Kasteel Loenersloot Theahouse near Loenersloot Castle

Kasteel Loenersloot

Loenersloot
26.03.2013
Het Fort bij IJmuiden, beter bekend onder de naam Forteiland is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de monding van het Noordzeekanaal bij IJmuiden. The Fort at IJmuiden, better known as the Fort Island is a fortress of the Defence Line of Amsterdam. It is located in the mouth of the North Sea Canal from IJmuiden. Op de foto/ On the photo: Fort bij IJmuiden / Forteiland

Fort bij IJmuiden / Forteiland

Ijmuiden
04.12.2012
De huidige Spitholterbrug is weliswaar niet oud, maar ligt op een voor de historie van Waterschap Rijn en IJssel interessante plek. De Spitholterbrug was in 1703 inzet van een "oorlog" tussen Zutphen en Deventer. Lees alles over deze oorlog op de pagina 'geschiedenis'.

De Spitholterbrug

Berkel
03.12.2012
Regeboog over de Nauemasche Vaart bij Assendelft

Regeboog over de Nauemasche Vaart

Assendelft
28.11.2012
Provincie Overijssel Naambord Overijssel is een provincie in het oosten van Nederland. De rivier de IJssel vormt in het zuidwesten grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland. Overijssel grenst in het noorden aan Drenthe, in het noordoosten aan Nedersaksen, in het zuidoosten aan Noordrijn-Westfalen, in het zuiden en zuidwesten aan de provincie Gelderland, in het uiterste westen aan Flevoland en in het noordwesten aan Friesland. De hoofdstad van Overijssel is Zwolle. De dialecten die in Overijssel worden gesproken, vallen onder het Nedersaksisch.

Naambord Waterwegen en Provincie

Provincie Overijssel
06.11.2012
Station Beekbergen is een voormalig spoorwegstation te Lieren bij Beekbergen aan de spoorlijn Dieren - Apeldoorn en is thans een station van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM).

Station Beekbergen - Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Lieren
20.09.2012
Henk Schiffmacher's Amsterdam Tattoo Museum . Dit museum toont de grootste collectie ter wereld over 'de moeder aller kunsten': tatoeage.

Amsterdam Tattoo Museum

Amsterdam
09.09.2012
Het EYE Film Instituut Nederland is een centrum in Amsterdam gewijd aan cinematografie. Het gebouw staat tegenover het Centraal Station, aan de noordoever van het IJ, in de wijk Overhoeks (Amsterdam-Noord). Het gebouw is ontworpen door de Oostenrijkse architecten, Roman Delugan en Elke Delugan-Meissl en werd begin 2012 geopend.

EYE Film Instituut Nederland

Amsterdam
09.08.2012
Historische Verzameling Technische Dienst In het najaar van 1944 richtte het leger de eerste werkplaatsen in. Deze werkplaatsen vormden de basis van de Technische Dienst. Hoewel het Nederlandse leger altijd al technici in de gelederen had, was niemand eerder op het idee gekomen om ze in een apart onderdeel samen te brengen.

Historische Verzameling Technische Dienst

Soesterberg
08.08.2012
Opslag van Tanks en oorlogsmaterieel op Kamp Soesterberg

Kamp Soesterberg

Soesterberg
08.08.2012
De Bataviawerf in Lelystad is opgericht in 1985. Willem Vos, een bouwer van traditionele houten schepen, kreeg toen voor zijn idee om een replica van het schip Batavia te bouwen een terrein toegewezen aan de kust van het Markermeer. De Bataviawerf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een centrum voor historische scheepsbouw. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van authentieke en ambachtelijke bouwmethoden, terwijl tevens onderzoek wordt gedaan naar scheepsbouwtechnieken uit met name de 17de eeuw. The Batavia Yard in Lelystad was founded in 1985. Willem Vos, a builder of traditional wooden boats, got his idea to create a replica of the ship Batavia build a site assigned to the coast of the Marker. The Batavia Yard has since developed into a center for shipbuilding history. As much as possible use of authentic and traditional construction methods, while also research into shipbuilding techniques especially the 17th century. VOC Ship Batavia

De Bataviawerf

Lelystad
29.07.2012
Kasteel Eerde is gesitueerd op het landgoed Eerde in de Overijsselse gemeente Ommen. Ooit was het landgoed 150 hectare groot en strekte zich uit van de Overijsselse Vecht tot aan de Regge. Een stenen boogbrug over de slotgracht geeft toegang tot het kasteel.

Kasteel Eerde

Ommen
19.07.2012
Fort Vreeswijk, ook wel Fort bij Vreeswijk genoemd, is een verdedigingswerk aan de rivier de Lek bij Vreeswijk in de Nederlandse gemeente Nieuwegein. Het maakte onder meer deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort Vreeswijk

Nieuwegein
29.05.2012
De Prinses Beatrixsluizen is een sluizencomplex in de Nederlandse gemeente Nieuwegein met twee kolken. Ze vormen, via het Lekkanaal, CEMT-klasse Vb, de scheepvaartverbinding tussen de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze zijn vernoemd naar de toen net geboren prinses Beatrix. Ze liggen ten oosten van Nieuwegein-Vreeswijk en zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Jaarlijks passeren zo'n 50.000 schepen deze sluizen.

De Prinses Beatrixsluizen

Nieuwegein-Vreeswijk
29.05.2012
Dahlia

Bloemen

Soest
21.05.2012
Het Louwman Museum is een museum voor historische auto's, koetsen, en motorfietsen in Den Haag, aan de Leidsestraatweg op een zichtlocatie langs de N44. Het museum stond eerder bekend als het Nationaal Automobiel Museum en de Louwman Collection. Op de foto: Het Louwman museum

Het Louwman Museum

Den Haag
02.03.2012
Kasteel Aldendriel is een middeleeuws kasteel, daterend uit 1477. Het bevindt zich in het Brabantse dorp Mill. Het omgrachte kasteel bestaat uit een voorburcht en een weer apart omgrachte hoofdburcht. Aldendriel Castle is a medieval castle, dating from 1477. It is located in the Brabant village Mill. The moated manor castle consists of a castle and a separate back moated manor main castle.

Kasteel Aldendriel

Mill
29.09.2011
Kasteel Vorden is een kasteel en landgoed zuid-oostelijk gelegen in het gelijknamige dorp Vorden in de gemeente Bronckhorst, in de Nederlandse provincie Gelderland. Kasteel Vorden werd voor het eerst vermeld in 1315. Het kasteel was in aanleg een militair bouwwerk, en werd vanaf 1315 bewoond. In 1580, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het geplunderd en dertig jaar later hersteld. Het huis is door de eeuwen heen in het bezit geweest van verschillende adellijke geslachten, waaronder dat van Ripperda. Na de Tweede Wereldoorlog staat het kasteel leeg en raakt het steeds meer in verval. Het kasteel bevindt zich in deplorabele staat als het in 1974 samen met de bijbehorende goederen en grond in bezit komt van Het Geldersch Landschap. Vorden Castle is a castle and estate south-easterly in the eponymous village Vorden Bronckhorst in the municipality in the Dutch province of Gelderland. Vorden Castle was first mentioned in 1315. The castle was potentially a military structure, and was inhabited from 1315. In 1580, during the Eighty Years' War, was looted and thirty years later restored. The house has over the centuries in the possession of various noble families, including that of Ripperda. After the Second World War, the castle empty and becomes increasingly into disrepair. The castle is in a deplorable state and in 1974 together with its property and land in possession of Geldersch Landscape.

Kasteel Vorden

Vorden
16.08.2011
Huis te(r) Merwede of Kasteel Te Merwe is een voormalig middeleeuws kasteel ten oosten van de stad Dordrecht aan de Merwede. Het kasteel is gebouwd tussen de jaren 1307 en 1335 op het knooppunt van de rivieren Oude Maas, Noord en Merwede, als plaats waar het stapelrecht werd uitgeoefend. Van het kasteel resteert nog een 14-eeuwse toren met muren van ongeveer 2 meter dikte, die volledig schuil gaat tussen oeverbegroeiing, een gevangenis en een industrieterrein. House (r) Merwede or Merwe Castle Too is a former medieval castle east of the city of Dordrecht on the Merwede. The castle was built between the years 1307 and 1335 at the junction of the rivers Oude Maas, Noord and Merwede, as a place where the staple right was exercised. From the castle remains a 14th century tower with walls of about 2 meters thick, which completely hides among riparian vegetation, a prison and an industrial estate.

Huis te Merwede of Kasteel Te Merwe

Dordrecht
29.06.2011
De Fraeylemaborg is een Groninger borg in het dorp Slochteren.De borg is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot landgoed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw. Het parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de romantische Engelse-landschapsstijl. Het tuincomplex wordt gedragen door een lange hoofdas die door de statige oprijlaan extra nadruk krijgt. Op het voorterrein bevindt zich het schathuis, waarin een restaurant gevestigd is. Aan de andere kant staat het koetshuis met paardenstal en oranjerie. The Groninger Fraeylemaborg is a deposit in the village Slochteren.De deposit is located in an approximately 31 hectare estate, mainly in construction dating from the 19th century. The forest park is at the beginning of the 19th century changed the romantic English-style landscape. The garden complex is supported by a long axis by the stately driveway stand out. On the forecourt is the treasure house, where a restaurant is located. On the other hand, the coach house with stables and orangery.

Landgoed Fraeylemaborg

Slochteren
13.05.2011
Hervormde Kerk Slochteren. Kerk met vrijstaande hoge toren uit omstreeks 1300. In de toren hangt een klok uit 1373, die vermoedelijk afkomstig is uit de kloosterkerk van Wittewierum. Reformed Church Slochteren. Church with freestanding tower from about 1300. In the tower hangs a bell from 1373, which probably comes from the monastery of Wittewierum.

Hervormde Kerk Slochteren

Slochteren
13.05.2011
Gemaal H.C. De Jongh te Aalst GEMAAL gelegen aan de Maasdijk tussen Aalst en Poederoijen. Het is gebouwd in 1935 als vervanging voor het toenmalige gemaal Pumping H.C. De Jongh in Aalst Pumping station located on the Maasdijk between Aalst and Poederoijen. It was built in 1935 to replace the former pumping station

Gemaal H.C. De Jongh

Aalst
13.05.2011
Het Fort aan de Drecht is inmiddels al weer meer dan 100 jaar oud. Men startte met de aanbesteding en de voorbereidingen in 1884. In 1911 kwam het historische bouwerk gereed.Het fort is een onderdeel van de stelling van Amsterdam The Fort at the Drecht is now already more than 100 years old. They started with the tender and the preparations in 1884. In 1911 came the historic bouwerk gereed.Het fort is part of the thesis of Amsterdam

Stelling van Amsterdam - Fort aan de Drecht

Uithoorn
11.05.2011
Het Fort bij De Kwakel is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in het dorp De Kwakel. Het is één van de vier forten van de linie Kudelstaart - Uithoorn. Naar het westen toe ligt fort bij Kudelstaart, terwijl meer naar het oosten toe het fort aan de Drecht en het fort bij Uithoorn ligt. The Fort at Uithoorn is a fortress of the Stelling van Amsterdam. It is located in the village of Uithoorn. It is one of four forts of the line Kudelstaart - Uithoorn. To the west lies fort at Kudelstaart, while further east to the fort and the fort at the Drecht Uithoorn is.

Fort bij De Kwakel

Uithoorn
11.05.2011
Kasteel Helmond is een vierkante middeleeuwse waterburcht in het centrum van de stad Helmond. Met de bouw van de huidige burcht werd omstreeks 1325 begonnen. Deze diende ter vervanging van een ouder kasteel (bekend als het 't Oude Huys). Helmond Castle is a medieval moated castle square in the center of the city of Helmond. With the construction of the present castle was begun around 1325. This was to replace an older castle (known as the 't Oude Huys).

Kasteel Helmond

Helmond
12.04.2011
Brandweerkazerne Soest bij nacht (kerst)

Brandweerkazerne Soest

Soest
15.12.2010
De kapel werd in de 15e eeuw gebouwd, uitgevoerd in gotische stijl. Na 1648, toen de norbertijnen waren vertrokken en de uithof tot de domeinen van de Nassaus was gaan behoren, raakte de kapel steeds meer in verval. In 1672 was zij al leeg, verlaten en zonder glasramen, terwijl aan het begin van de 20e eeuw nog slechts enkele armzalige resten van het gebouw overeind stonden.- In 1975 nam de gemeente het bezit van de ruïne over van het rijk. In de jaren 1977-1980 zijn kapel en voorportaal herbouwd onder leiding van architect J. de Jong uit Schaijk. Thans wordt de kapel gebruikt als gemeentelijke trouwzaal.

Kapel Maria ten Hove

Mill
10.06.2009
Stichting Sporen van de Oorlog Mill Monument, opgericht door de Stichting Menno van Coehoorn, in samenwerking met Defensie. De oostelijke asperge versperring, met aan oostelijke zijde verbogen rails. Foundation Traces of War Mill Monument, erected by the Stichting Menno van Coehoorn, in collaboration with Defence. The eastern barrier asparagus, with bent rails on the eastern side.

Sporen van de Oorlog Mill

Mill
10.06.2009
Fort bij Vechten bij Bunnik is een Nederlands fort, gebouwd van 1867 tot 1870. Het is binnen de gracht 17 ha groot en binnen de grenspalen 23 ha. Er zijn 16 miljoen bakstenen verwerkt in de 22 gebouwen van het fort. Het maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is sinds 1996 eigendom van Staatsbosbeheer. Van 1950 tot 1996 was het fort in gebruik bij Defensie (150e depot) voor de opslag van non-ferro- en ferrometalen en rubberen binnen- en buitenbanden. Fort at Vechten at Bunnik is a Dutch fort, built from 1867 to 1870. It is within the moat 17 hectares and 23 hectares within the boundary posts. There are 16 million bricks used in the 22 buildings of the fort. It is part of the New Dutch Water since 1996 and is owned by the Forestry Commission. From 1950 to 1996, the fort was used by Defence (150th depot) for the storage of non-ferrous and ferrous metals and rubber inner and outer bands.

Fort bij Vechten

Bunnik
26.04.2009

«« First  « Previous  1  2  3  Next »  Last »»

Images per page: 

 

    Powered by PPTB Internet Solutions / Studio Pijlman |  Copyright © 2011 EM-PRESS.NL