Registered users


Log me on automatically next visit?

Search
 Options
Untitled Document
 Links
Untitled Document

   
ROYALTY

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next »  Last »»


Staatsbezoek aan Frankrijk dag 1 - Staatsbanket op het Palais de l’Elysée State Visit to France Day 1 - State Banquet at the Palais de l'Elysée Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander, President Hollande en koningin Maxima tijdens het staatsbanket. King Willem-Alexander, President Hollande and Queen Maxima during the state banquet.

Staatsbezoek aan Frankrijk dag 1 - Staatsbanket

Parijs
10.03.2016
Aankomst van de Koning Willem Alexander en Koningin Maxima per KBX op het vliegveld van Parijs Arrival of King Willem Alexander and Queen Maxima with ther KBX at the airport in Paris

Staatsbezoek aan Frankrijk - Aankomst

Parijs
09.03.2016
Leden van de koninklijke familie nemen deel aan de tweede editie van De Hollandse 100 op FlevOnice, een sportief evenement van fonds Lymph&Co ter ondersteuning van onderzoek naar lymfeklierkanker. Members of the royal family take part in the second edition of the Dutch 100 on FlevOnice, a sporting event Lymph & Co fund to support research into lymphoma. Op de foto / On the photo: Monique des Bouvrie

De Hollandse 100


06.03.2016
Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de herdenking van de Februaristaking. Op 25 februari 1941 legden duizenden werknemers in Amsterdam en omgeving het werk neer uit protest tegen het optreden van de Duitse bezetter tegen de joden. King Willem-Alexander was present at the commemoration of the February strike. On February 25, 1941 put thousands of workers in Amsterdam and around the work down in protest against the actions of the Germans against the Jews. Op de foto / On the photo: De koning met genodigden waaronder links enkele stakers / The king left with invitees including several strikers

Koning Willem-Alexander bij herdenking van de Februaristaking

Amsterdam
25.02.2016
Fotosessie met de koninklijke familie in Lech /// Photoshoot with the Dutch royal family in Lech . Op de foto/ On the photo: Koningin Maxima, Koning Willem Alexander, Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane met Prinses Beatrix en Prinses Laurentien en Prins Constantijn ///// Queen Maxima, King Willem Alexander, Princess Amalia, Princess Alexia and Princess Ariane with Princess Beatrix and Princess Laurentien and Prince Constantijn

Fotosessie met de koninklijke familie in Lech 2016

Lech
22.02.2016
Lech - 0osterijk, de dag voor de fotosessie van de koninklijke familie. In de kerkt blijft men Friso Herdenken Lech - 0osterijk, the day before the shoot of the royal family. In kerkt one remains Friso Commemorate OP de foto/ On the photo: In de oude dorpskerk van Lech staat op een zij-altaar een ingelijste foto van Prins Friso, vergezeld van een kaars en een handgeschreven kaart. In the old village church Lech is on a side altar a framed picture of Prince Friso, accompanied by a candle and a handwritten card.

Lech blijft Friso gedenken

Lech
21.02.2016
Koningin Maxima is eregast tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van de vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatje in de Hooglandse kerk. Tijdens het bezoek sprak zij met de vrijwilligers van de landelijke vereniging over de manier waarop zij mensen met schulden benaderen en begeleiding bieden. Queen Maxima is guest of honor at the celebration of the fifth anniversary of the volunteer organization debt relief buddy in the Highland church. During the visit she spoke approach with the volunteers of the national association about the way they people in debt and offer guidance.

Koningin Maxima bij jubileum SchuldHulpMaatje

Leiden
17.02.2016
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens een streekbezoek aan West-Brabant op en rond de Brabantse Wal. King Willem-Alexander and Queen Maxima during a regional visit to West-Brabant. Op de foto / On the photo: Aankomst en ronleiding bij het Zuidwesthoek College ( Wielercollege ) /// Arrival and tour of the southwest corner College (College Cycling) Op de foto ook Thalita de Jong (Nederlands en wereld Kampioen Veldrijden )

Koning en Koningin op streekbezoek aan West-Brabant

Ossendrecht
16.02.2016
Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie in Het Noordbrabants Museum. King Willem-Alexander opens the exhibition Hieronymus Bosch - Visions of a genius in the North Brabant Museum. Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander bekijkt De Hooiwagen van Jheronimus Bosch in Het Noordbrabants Museum. King Willem-Alexander looks at the painting of de Hooiwagen Jheronimus Bosch in the Noordbrabants Museum.

Koning opent de tentoonstelling Jheronimus Bosch

's-Hertogenbosch
12.02.2016
Prinses Beatrix is samen met prinses Margarita Bourbon de Parme in het publiek tijdens het paardenevenement Jumping Amsterdam in de RAI. Princess Beatrix with Princess Margarita Bourbon de Parme in the audience during the horse jumping event in Amsterdam RAI. Op de foto / On the photo: prinses Margarita bourbon de parme en haar man tjalling ten cate

Prinses Beatrix en Prinses Margarita op Jumping Amsterdam

Amsterdam
29.01.2016
Het Nationale Voorleesontbijt Prinses Laurentien op de Oecumenische Basisschool De Ladder The National Reading breakfast Princess Laurentien on the Ecumenical Elementary Ladder

Het Nationale Voorleesontbijt Prinses Laurentien

Maarn
27.01.2016
Premiere van de vijfde serie Hollandse Meesters in filmmuseum EYE.Hollandse Meesters is een reeks portretten over hedendaagse Nederlandse beeldend kunstenaars gemaakt door bekende regisseurs. Premiere of the fifth series of Dutch Masters in Film Museum EYE.Hollandse Masters is a series of portraits of contemporary Dutch artists made by well-known directors. Op de foto / On the photo; Prinses Beatrix

Prinses Beatrix bij Hollandse Meesters in EYE

Amsterdam
23.01.2016
Koning Willem Alexander is aanwezig bij de NOS conferentie 'Journalistiek On Demand' in TivoliVredenburg te Utrecht waar onder andere gesproken wordt over het belang van het NOS Journaal King Willem Alexander attends the NIS conference 'Journalism On Demand in TivoliVredenburg Utrecht where among other things it talks about the importance of the NOS News Op de foto / On the photo: Aankomt Koning Willem Alexander / Arrival King Willem Alexander

Koning bij NOS-conferentie Journalistiek on Demand

Utrecht
21.01.2016
Prinses Laurentien reikt voor de tweede keer de Taalheldenprijzen uit in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De TaalHeldenprijzen zijn een persoonlijke aanmoedigingsprijs voor mensen die zich op een bijzondere wijze blijvend inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Princess Laurentien awarded for the second time, the Language Hero Awards from the Beurs van Berlage in Amsterdam. Language Hero Awards are a personal incentive for people who work permanently in a special way to prevent and reduce illiteracy in the Netherlands. Op de foto / On the photo: Prinses Laurentien

TaalHeldenprijs 2016

Amsterdam
21.01.2016
Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis op de dam voor het Corps Diplomatique Op de foto: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima / King Willem Alexander and Queen Maxima

Nieuwjaarsreceptie voor het Corps Diplomatique

Amsterdam
13.01.2016
Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis op de dam voor gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. /// New Year's reception at the Royal Palace on Damfor guests representing the Dutch society Op de foto / On the photo: Prinses Margriet / Princess Margriet

Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis

Amsterdam
12.01.2016
Koningin Maxima is aanwezig bij de uitreiking van de Prix de Rome 2015, de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Queen Maxima attends the presentation of the Prix de Rome in 2015, the oldest prize in the Netherlands for artists under 40 years. Op de foto / On the photo: Aankomst Koningin Maxima / Arrival Queen Maxima

Koningin Maxima bij uitreiking Prix de Rome

Amsterdam
11.01.2016
Koningin Maxima is aanwezig bij de ondertekening lening Europese Investeringsbank aan Qredits in de Hermitage, Amsterdam . Queen Maxima was present at the signing loan European Investment Bank Qredits in the Hermitage, Amsterdam . op de foto / On the photo: De heer Elwin Groenevelt en Drs. P. van Ballekom tekenen de overeenkomst. Koningin Mxima, Minister Kamp en Dr. Hoyer zijn op het podium getuige van de ondertekening van de EIB-lening ///// Mr. Elwin Freek and Drs. P. van Ballekom sign the agreement. Queen Mxima, Minister Kamp and Dr. Hoyer on stage witnessed the signing of the EIB loan

Koningin Maxima bijondertekening EIB-lening Qredits

Amsterdam
07.01.2016
Koningin Maxima bij de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 in het Oranje Nassau Paviljoen in de Keukenhof Queen Maxima at the presentation of the Horticultural Entrepreneur Award 2016 in the Oranje Nassau Pavilion at the Keukenhof Op de foto: Aankomst Koningin Maxima

Maxima bij Tuinbouw Ondernemersprijs 2016

Lisse
06.01.2016
Koning ontmoet Voorzitter Martin Schultz - Europees parlement op Paleis Noordeinde. Martin Schultz brengt een bezoek aan Den Haag met de fractievoorzitters uit het Europees Parlement in aanloop naar het Nederlandse EU-voorzitterschap. Martin Schulz President of the European Parliament met King William Alexander at Noordeinde Palace. Schultz will visit The Hague with the chairmen of the European Parliament ahead of the Dutch EU presidency.

Koning ontmoet Voorzitter Martin Schultz - Europees parlement

Den Haag
03.12.2015
Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2015 in het Koninklijk Paleis op de Dam. De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties. Royal Family at ceremony Prince Claus Award in 2015 at the Royal Palace on Dam Square. The Prince Claus Awards are presented by the Prince Claus Fund for Culture and Development since 1997 awarded annually to artists, thinkers and cultural organizations. OP de foto / On the photo: Prinses Beatrix , Prinses Mabel , Prins Constantijn en Prinses Laurentien , Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima met de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian

Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2015

Amsterdam
02.12.2015
Koningin Mxima bij de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2015 in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Het Cultuurfonds kent deze oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op gebied van cultuur of natuur in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Queen Mxima at the Prince Bernhard Culture Price in 2015 in the Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. The Culture Fund knows this lifetime achievement award presented annually to a person or organization with a strong track record in terms of culture and nature in the Netherlands. The prize is worth 150,000 euros. Op de foto / On the photo: Koningin Maxima reikt samen met Adriana Esmeijer de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2015 uit aan architect Francine Houben Queen Maxima and Adriana Esmeijer give the Prince Bernhard Culture Price in 2015 to the architect Francine Houben

Koningin Maxima bij de Prins Bernhard Cultuurfonds

Amsterdam
30.11.2015
Prinses Beatrix opent Amsterdam Light Festival bij de Stopera in Amsterdam. Tijdens het lichtfestival zijn verschillende sculpturen, projecties en installaties van hedendaagse kunstenaars te zien. Princess Beatrix opens Amsterdam Light Festival at the Stopera in Amsterdam. While seeing the light festival are several sculptures, projections and installations by contemporary artists.

Prinses Beatrix opent Amsterdam Light Festival


28.11.2015
Prinses Beatrix opent Spaanse meesters uit de Hermitage. De expositie laat een overzicht zien van de Spaanse kunst uit de zestiende tot en met het begin van de twintigste eeuw uit de collectie van de Hermitage in Sint Petersburg. Princess Beatrix opens' Spanish masters from the Hermitage. The exhibition presents an overview of Spanish art from the sixteenth to the early twentieth century from the collection of the Hermitage in St Petersburg. Op de foto / On the Photo: Prinses Beatrix krijgtvan Mikhail Piotrovsky de catalogus van de tentoonstellin - rechts Cathelijne Broers

Prinses Beatrix opent Spaanse meesters uit de Hermitage

Amsterdam
27.11.2015
Koningin Maxima bij de slotbijeenkomst Kracht On Tour in de Fokker Terminal. Kracht on Tour is een stimuleringsprogramma dat zich richt op vrouwen die financieel kwetsbaar zijn. Queen Maxima at the closing session Strength On Tour in the Fokker Terminal. Power on Tour is an incentive program that focuses on women who are financially vulnerable. On the photo / Op de foto: Vertrek van Maxima

Koningin Maxima bij Kracht On Tour

Den Haag
27.11.2015
Koning reikt Erasmusprijs 2015 uit . De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur, humaniora of sociale wetenschappen. King awarded the Erasmus Prize 2015. The Erasmus Prize is awarded annually to a person or institution that has made a significant contribution within the framework of the cultural traditions of Europe in the field of culture, humanities or social sciences. Op de foto / On the photo: De heer Sanders, Prins Constantijn, Koningin Maxima, de heer Gelauff, mevrouw Vrana, mevrouw Ayers, Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en de heer Sparreboom

Koning reikt Erasmusprijs 2015 uit

Amsterdam
25.11.2015
Koning Willem-Alexander bezoekt het symposium Moed, talent en maatschappelijke verdiensten in het Nationaal Militair Museum. De Kanselarij der Nederlandse Orden organiseert dit symposium samen met het Kapittel der Militaire Willems-Orde en het Kapittel voor de Civiele Orden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel. King Willem-Alexander will visit the symposium Courage, talent and social merit in the National Military Museum. The Chancellery of Dutch Orden is organizing this symposium together with the Chapter of the Military Order of William and the Civil Honours Advisory Commission on the occasion of the 200th anniversary of the Dutch honors system. Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander met drie ridders Militaire Willems-Orde - mKenneth George Mayhew , Marco Kroon en Gijs Tuinman met de commandanten en vertegenwoordigers van de onderdelen die een Militaire Willems-Orde King Willem-Alexander with three knights Military Order of William - Kenneth George Mayhew, Marco Kroon and Gijs Gardener with the commanders and representatives of the parts that a Military Order of William

Koning bezoekt symposium 200 jaar decoratiestelsel

Soesterberg
23.11.2015
Sonita Alizadeh en prinses Mabel tijdens een discussiebijeenkomst na afloop van de vertoning van de documentaire Sonita. Het debat is onderdeel van het IDFA en gaat over het thema van de film Sonita, de uithuwelijking van kinderen. Sonita Alizadeh and Princess Mabel during a discussion session after the screening of the documentary Sonita. The debate is part of the IDFA and deals with the theme of the film Sonita, the arranged marriages of children.

Prinses Mabel bij de vertoning van de documentaire Sonita

Amsterdam
23.11.2015
Koningin Mxima opent drie innovatieve operatiekamers in het Medical Innovation & Technology expert Center (MITeC) van het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe OKs zijn een voorbeeld van duurzame innovaties in de zorg. Met de MITeC OKs verwacht het Radboudumc in de nabije toekomst in staat te zijn om bijvoorbeeld kanker binnen n dag te behandelen. Queen Mxima opens three innovative operating rooms in the Medical Innovation & Technology Expert Center (MITEC) of the Radboud University Nijmegen Medical Centre in Nijmegen. The new theaters are an example of sustainable innovations in health care. With the MiTeC OK's expects the Radboud University Nijmegen Medical Centre in the near future to be able to treat cancer, for example, within one day.

Koningin Maxima opent operatiekamers RadboudUMC

Nijmegen
12.11.2015
Koningin Mxima is aanwezig bij de opening van de Conferentie Doing business in fragile states in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens de conferentie staat de rol van ondernemerschap in crisissituaties en fragiele landen centraal. Queen Mxima attends the opening of the Conference Doing business in fragile states in the Beurs van Berlage in Amsterdam. During the conference, the role of entrepreneurship in crisis and fragile states central. op de foto / On the photo: Aankomst / Arrival

Koningin Maxima bij Conferentie Doing business in fragile states

Amsterdam
11.11.2015

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next »  Last »»

Images per page: 

 

    Powered by PPTB Internet Solutions / Studio Pijlman |  Copyright © 2011 EM-PRESS.NL