Registered users


Log me on automatically next visit?

Search
 Options
Untitled Document
 Links
Untitled Document

   
ROYALTY

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  Next »  Last »»


Werkbezoek van Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door Hare Majesteit Koningin Maxima aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt Working visit of His Majesty the King, accompanied by Her Majesty Queen Maxima in the German states of Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt Op de foto / On the photo: Bezoek aan Grünau bij de Quartiersmanagement Leipzig-Grünau, een van de grootste ‘Plattenbau’-wijken in de voormalige DDR. /// Visit to Grunau at the Quartier Management Leipzig-Grunau, One of the Largest 'Plattenbau'-Districts in the former GDR.

Werkbezoek koning en Koningin aan Duitsland - Dag 3

Leipzig-Grünau
09.02.2017
Werkbezoek van Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door Hare Majesteit Koningin Maxima aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt Working visit of His Majesty the King, accompanied by Her Majesty Queen Maxima in the German states of Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt op de foto / On the Photo: Bezoek van het koningspaar aan hertogin Anna Amalia bibliotheek

Werkbezoek koning en Koningin aan Duitsland - Dag 2

Erfurt
08.02.2017
Werkbezoek van Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door Hare Majesteit Koningin Maxima aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt Working visit of His Majesty the King, accompanied by Her Majesty Queen Maxima in the German states of Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt op de foto / On the Photo: Bezoek aan concentratiekamp Buchenwald / Visit to Buchenwald concentration camp

Bezoek koning en Koningin aan Buchenwald

Weimar
08.02.2017
In aanwezigheid van prinses Beatrix onthult burgemeester Jozias van Aartsen het standbeeld Grote George van oorlogsheld en naamgever van Madurodam George Maduro. In the presence of Princess Beatrix ,mayor Jozias van Aartsen unveils the statue of Big George o, a war hero and namesake of Madurodam - George Maduro. Op de foto n/ On the photo: Prinses Beatrix aanwezig bij de onthulling / Princess Beatrix attended the unveiling

Prinses Beatrix bij onthulling beeld naamgever Madurodam

Den Haag / The Hague
08.02.2017
Werkbezoek van Zijne Majesteit de Koning, vergezeld door Hare Majesteit Koningin Maxima aan de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt Working visit of His Majesty the King, accompanied by Her Majesty Queen Maxima in the German states of Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt op de foto / On the Photo: Koning Willem Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek aan Kasteel de Wartburg King Willem Alexander and Queen Maxima visit the Wartburg Castle

Werkbezoek koning en Koningin aan Duitsland - Dag 1

Eisenach
07.02.2017
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen de Bondspresident van Duitsland, Joachim Gauck, en zijn partner, Daniela Schadt, voorafgaand aan een diner op Paleis Noordeinde. King Willem-Alexander and Queen Maxima received the Federal President of Germany, Joachim Gauck and his partner Daniela Schadt, prior to a dinner at Noordeinde Palace.

Koning ontvangt Bondspresident Gauck

Den Haag / The Hague
06.02.2017
Koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan het windmolenpark Nijmegen-Betuwe. Windpark Nijmegen-Betuwe is een burgerinitiatief en eigendom van inwoners uit de regio. ///// Queen Maxima during a working visit to the windparc Nijmegen-Betuwe. Wind Parc Nijmegen Betuwe is a citizens and property of residents of the region.

Koningin Maxima bezoekt windmolenpark

Nijmegen
31.01.2017
Koning Willem-Alexander tijdens de officiele opening van het vernieuwde Thialf ijsstadion. //// King Willem-Alexander during the official opening of the renovated Thialf Ice Stadium. OP de foto / On the photo: De openingshandeling door Koning Willem-Alexander/// The opening by King Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander opent Thialf ijsstadion

Heerenveen
27.01.2017
Koning Willem-Alexander opent donderdag in Zutphen de nieuwbouw van het zuivellaboratorium van Qlip. Het bedrijf richt zich op de kwaliteitsborging in de nationale en internationale zuivelketen. King Willem-Alexander Thursday in Zutphen opens the construction of the new dairy laboratory Qlip. The company focuses on quality assurance in the national and international dairy chain.

Koning Willem Alexander heropent zuivellaboratorium Qlip

Zutphen
26.01.2017
Prinses Laurentien leest voor aan kinderen van groep 1 en 2, uit het kinderboek De kleine walvis, tijdens het Nationale Voorleesontbijt in de nieuwe bibliotheek in Almere-Stad Princess Laurentien reads to children of group 1 and 2, from the children's book The Little Whale, during National Reading Breakfast at the new library in Almere-Stad Op de foto / On the photo: Aankomst Prinses Laurentien / Arrival Princess Laurentien

Prinses Laurentien bij Nationale Voorleesontbijt


25.01.2017
Koningin Máxima opent de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat doet zij samen met minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Queen Máxima opens the National Education Exhibition in the Jaarbeurs in Utrecht along with Education Minister Jet Bussemaker.

Koningin Maxima opent de Nationale Onderwijstentoonstelling

Utrecht
24.01.2017
Koningin Maxima neemt deel aan het jaarlijkse evenement NLgroeit, een platform voor ondernemers die willen hun bedrijf te laten groeien in de Fokker Terminal in Den Haag Queen Maxima of The Netherlands attends the annual event NLgroeit, a platform for entrepreneurs who want to grow their business in the Fokker Terminal in the Hague

Koningin Maxima aanwezig bij Jaarevent nlgroeit

Den Haag
23.01.2017
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima houden de traditionele Nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden in het Koninklijk Paleis Amsterdam. His Majesty King Willem-Alexander and Her Majesty Queen Máxima keep the traditional New Year Reception for Dutch guests in the Royal Palace in Amsterdam. op de foto / On the photo: Koningin Maxima / Queen Maxima

Nieuwjaarsontvangsten Koning en Koningin

Amsterdam
17.01.2017
Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen in Utrecht. De koning krijgt uitleg over het project Aan De Slag, dat asielzoekers de mogelijkheid geeft vrijwilligerswerk te doen buiten het asielzoekerscentrum. King Willem-Alexander brings a working visit to Pharos, expertise in health jobs. The King will explain the project to the battle, that applicants have the opportunity to do volunteer work gives outside the asylum center.

Werkbezoek Koning Willem-Alexander aan Pharos

Utrecht
16.12.2016
Koning Willem-Alexander tijdens de 10e landelijke Naturalisatiedag. Bij de landelijke Naturalisatiedag leggen de naturalisanten tijdens een feestelijke ceremonie een Verklaring van Verbondenheid af. King Willem-Alexander at the 10th national Naturalisation. In rural Naturalisation explain the naturalization ingredients at a ceremony on a Declaration of Solidarity.

Koning Willem-Alexander bij de 10e landelijke Naturalisatiedag

Den Haag / The Hague
15.12.2016
Uitreiking Prins Claus Prijs 2016 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Op de foto: Koningin Maxima, koning Willem-Alexander, prinses Mabel en prinses Laurentien //// Queen Maxima, King Willem-Alexander, Princess Mabel and Princess Laurentien

Uitreiking Prins Claus Prijs 2016

Amsterdam
15.12.2016
Prinses Laurentien houdt op maandagochtend 12 december een toespraak op het jubileumcongres van Expertisecentrum handicap + studie in Cursus- en Vergadercentrum Domstad Utrecht. Het expertisecentrum bestaat 70 jaar en staat tijdens het congres stil bij belangrijke mijlpalen die de afgelopen decennia zijn bereikt. Princess Laurentien of the Netherlands holds on Monday December 12th a speech at the anniversary conference of Expertise handicap + study Course and Conference center city of Utrecht. The expertise exists 70 years and stands at the congress reflect on important milestones that have been achieved in recent decades.

Prinses Laurentien bij jubileumcongres van Expertisecentrum

Utrecht
12.12.2016
Koningin Maxima is aanwezig bij de BZT Kerstshow in Carre Amsterdam. De BZT Band XXL is compleet! Tien muzikale groepen, met elk een eigen 'sound', treden aanstaande op in een vol Carr� op het Kerst Muziekgala 2016 als onderdeel van Meer muziek in de klas. Queen Maxima attends the BZT Christmas Show in Amsterdam Carre. The BZT Band XXL is complete! Ten musical groups, each with its own 'sound', stairs leading into a full Carr� in Christmas music gala 2016 as part of more music in class. Op de foto / On the photo: Koningin Maxima met de BZT Band XXL en Tania Kross , Jan kooijman , Pepijn Gunneweg , Krystl , Saskia Weestand, Maan van Steenwinkel en Jetske van den Elsen

Koningin Maxima is aanwezig bij de BZT Kerstshow

Amsterdam
09.12.2016
Koning Willem Alexander reikt Erasmusprijs 2016 uit aan aan Britse schrijfster A.S. (Antonia Susan) Byatt. King Willem Alexander awards the Erasmus Prize 2016 to British writer A.S. (Antonia Susan) Byatt. Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander reikt in het Koninklijk Paleis Amsterdam de Erasmusprijs 2016 uit aan Britse schrijfster A.S. (Antonia Susan) Byatt. King Willem-Alexander presented at the Royal Palace in Amsterdam, the Erasmus Prize in 2016 to British writer A.S. (Antonia Susan) Byatt.

Koning Willem Alexander reikt Erasmusprijs 2016 uit

Amsterdam
08.12.2016
Koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Daar sprak zij over de ontwikkelingen van muziekonderwijs binnen de pabo-opleidingen.Koningin M�xima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs M��r Muziek in de Klas. Queen Maxima during a working visit to the teacher training colleges of Thomas More College in Rotterdam. There she spoke about the development of music education in the teacher training opleidingen.Koningin M�xima is honorary president of the Platform Ambassadors Get more Music in the Classroom.

Koningin Maxima op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam

Rotterdam
07.12.2016
Koningin Maxima tijdens een bezoek aan gemeenschapscentrum De Pracht in Waalre. Het gemeenschapscentrum was dit jaar een van de drie winnaars van een Appeltje van Oranje. Queen Maxima while visiting community Splendour in Waalre. The community this year was one of three winners of a Appeltje of Orange.

Koningin Maxima bezoekt winnaar Appeltje van Oranje De Pracht

Waalre
02.12.2016
Koningin Maxima tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2016 aan documentairemaker Heddy Honigmann in Muziekgebouw aan het IJ. Queen Maxima during the presentation of the Prince Bernhard Culture Price 2016 documentarian Heddy Honigmann in Music Building at the IJ.

Koningin Maxima reikt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2016 uit

Amsterdam
02.12.2016
Koningin Maxima opent de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in het voormalig klooster Mari�nburg in 's-Hertogenbosch. Queen Maxima Opens Tomorrow the Hieronymus Academy of Data Science (JADS) in the former convent Marienburg in 's-Hertogenbosch. Op de foto / On the photo: Koningin Maxima tijdens de opening van de Jheronimus Academy of Data Science //// Queen Maxima at the opening of the Academy of Hieronymus Data Science

Koningin Maxima opent de Jheronimus Academy of Data Science

's-Hertogenbosch
01.12.2016
Staatsbezoek aan Nederland van Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen vergezeld door Hare Majesteit Koningin Mathilde aan Nederland. State Visit to the Netherlands of His Majesty King of the Belgians Filip accompanied by Her Majesty Queen Mathilde Netherlands op de foto / On the photo: Koningin Maxima en koningin Mathilde van Belgie pakken de trein naar Utrecht CS met de Koninklijke trein voor een bezoek aan het nieuwe station op de laatste dag van een driedaags staatsbezoek. //// Queen Maxima and Queen Mathilde of Belgium take the train to Utrecht Central Station with the Royal train to visit the new station on the last day of a three-day state visit.

Staatsbezoek van Belgie aan Nederland - dag 3

Amsterdam
30.11.2016
Staatsbezoek aan Nederland van Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen vergezeld door Hare Majesteit Koningin Mathilde aan Nederland. State Visit to the Netherlands of His Majesty King of the Belgians Filip accompanied by Her Majesty Queen Mathilde Netherlands op de foto / On the photo: Staatsbanket in Koninklijk Paleis Amsterdam Staatsiefoto met koning Willem Alexander, koningin Maxima, de Belgische koning Filip, koningin Mathilde, prinses Beatrix, prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Margriet en Pieter Van Vollenhoven in de kleine Ontvangkamer, voorafgaand aan het staatsbanket. //// State Banquet at the Royal Palace in Amsterdam Staatsiefoto with King Willem Alexander, Queen Maxima, the Belgian King Philip, Queen Mathilde, Princess Beatrix, Prince Constantijn, Princess Laurentien, Princess Margriet and Pieter Van Vollenhoven in the small Reception room, before the state banquet.

Staatsbezoek van Belgie aan Nederland - dag 1

Amsterdam
29.11.2016
Staatsbezoek aan Nederland van Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen vergezeld door Hare Majesteit Koningin Mathilde aan Nederland. State Visit to the Netherlands of His Majesty King of the Belgians Filip accompanied by Her Majesty Queen Mathilde Netherlands op de foto / On the photo: Bezoek van Koningin Maxima en Koningin Mathilde aan de tentoonstelling Pierre Alechinsky 'Post Cobra' tijdens het driedaags staatsbezoek van het Belgische koningspaar. //// Visit of Queen Maxima and Queen Mathilde of the exhibition Pierre Alechinsky 'Post Cobra "during the three-day state visit of the Belgian royal couple.

Staatsbezoek van Belgie aan Nederland - dag 2

Noordwijk
29.11.2016
Prinses Beatrix is in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam aanwezig bij het Museumsymposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de betekenis van maritieme collecties in het heden en in de toekomst. Na afloop wordt Prinses Beatrix door mevrouw drs. S.A. Bosmans, conservator, rondgeleid over de tentoonstelling 'Drijfveer | 100 jaar verzamelen' waar de verzamelgeschiedenis van Het Scheepvaartmuseum en verschillende objecten worden getoond. Princess Beatrix in the Maritime Museum in Amsterdam available at the Museum Symposium on the occasion of the 100th anniversary of the Dutch Historical Society Maritime Museum. The symposium will highlight the significance of maritime collections in the present and in the future. Afterwards the Princess by Ms. S.A. Bosmans, curator, guided around the exhibition 'Dynamic | 100 years of collecting "where the collective history of the Maritime Museum and various objects are displayed.

Prinses Beatrix bij het Museumsymposium

Amsterdam
25.11.2016
De Nederlandse Koningssloep is een sloep die door de jaren heen bij verschillende Nederlandse koninklijke gelegenheden is gebruikt. De Koningssloep is eigendom van de Nederlandse staat en wordt beheerd door Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De sloep is gemaakt van eikenhout en teakhout en meet 17 bij 2,66 meter. Er is plaats voor 20 roeiers. De riemen zijn 4,35 tot 4,75 meter lang. De vlaggenstok op het voorschip is 5 meter lang, die op het achterschip 4,85 meter.

De Nederlandse Koningssloep

Amsterdam
25.11.2016
Koning Willem Alexander komt aan bij het jubileum 70-jaar COC Nederland. De belangenorganisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenderpersonen (LHBTO) King Willem Alexander arrives at the jubilee 70 years COC Netherlands. The interest group for lesbians, gay men, bisexuals and transgender persons (LHBTO)

Koning bij jubileum 70-jaar COC Nederland

Amsterdam
22.11.2016
Koning Willem Alexander opent Joint Inspection Center op Schiphol. Het Joint Inspection Center heeft tot doel om een veiligere en effici�ntere vrachtafhandeling op Schiphol mogelijk te maken door verschillende handhavers en inspectiediensten samen te laten werken aan controles van luchtvracht. King Alexander opens Joint Inspection Centre at Schiphol. The Joint Inspection Center aims to enable a safer and more efficient cargo handling at the airport by different enforcement and inspection services to collaborate on inspections of air cargo. Op de foto / On the photo: De koning verricht de opening / The king at the opening

Koning opent Joint Inspection Center op Schiphol

Schiphol
22.11.2016

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  Next »  Last »»

Images per page: 

 

    Powered by PPTB Internet Solutions / Studio Pijlman |  Copyright © 2011 EM-PRESS.NL