Registered users


Log me on automatically next visit?

Search
 Options
Untitled Document
 Links
Untitled Document

   
ROYALTY

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Next »  Last »»


Koningin Maxima is aanwezig bij de ondertekening lening Europese Investeringsbank aan Qredits in de Hermitage, Amsterdam . Queen Maxima was present at the signing loan European Investment Bank Qredits in the Hermitage, Amsterdam . op de foto / On the photo: De heer Elwin Groenevelt en Drs. P. van Ballekom tekenen de overeenkomst. Koningin Máxima, Minister Kamp en Dr. Hoyer zijn op het podium getuige van de ondertekening van de EIB-lening ///// Mr. Elwin Freek and Drs. P. van Ballekom sign the agreement. Queen Máxima, Minister Kamp and Dr. Hoyer on stage witnessed the signing of the EIB loan

Koningin Maxima bijondertekening EIB-lening Qredits

Amsterdam
07.01.2016
Koningin Maxima bij de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 in het Oranje Nassau Paviljoen in de Keukenhof Queen Maxima at the presentation of the Horticultural Entrepreneur Award 2016 in the Oranje Nassau Pavilion at the Keukenhof Op de foto: Aankomst Koningin Maxima

Maxima bij Tuinbouw Ondernemersprijs 2016

Lisse
06.01.2016
Koning ontmoet Voorzitter Martin Schultz - Europees parlement op Paleis Noordeinde. Martin Schultz brengt een bezoek aan Den Haag met de fractievoorzitters uit het Europees Parlement in aanloop naar het Nederlandse EU-voorzitterschap. Martin Schulz President of the European Parliament met King William Alexander at Noordeinde Palace. Schultz will visit The Hague with the chairmen of the European Parliament ahead of the Dutch EU presidency.

Koning ontmoet Voorzitter Martin Schultz - Europees parlement

Den Haag
03.12.2015
Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2015 in het Koninklijk Paleis op de Dam. De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties. Royal Family at ceremony Prince Claus Award in 2015 at the Royal Palace on Dam Square. The Prince Claus Awards are presented by the Prince Claus Fund for Culture and Development since 1997 awarded annually to artists, thinkers and cultural organizations. OP de foto / On the photo: Prinses Beatrix , Prinses Mabel , Prins Constantijn en Prinses Laurentien , Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima met de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian

Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2015

Amsterdam
02.12.2015
Koningin Máxima bij de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2015 in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Het Cultuurfonds kent deze oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op gebied van cultuur of natuur in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Queen Máxima at the Prince Bernhard Culture Price in 2015 in the Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. The Culture Fund knows this lifetime achievement award presented annually to a person or organization with a strong track record in terms of culture and nature in the Netherlands. The prize is worth 150,000 euros. Op de foto / On the photo: Koningin Maxima reikt samen met Adriana Esmeijer de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2015 uit aan architect Francine Houben Queen Maxima and Adriana Esmeijer give the Prince Bernhard Culture Price in 2015 to the architect Francine Houben

Koningin Maxima bij de Prins Bernhard Cultuurfonds

Amsterdam
30.11.2015
Prinses Beatrix opent Amsterdam Light Festival bij de Stopera in Amsterdam. Tijdens het lichtfestival zijn verschillende sculpturen, projecties en installaties van hedendaagse kunstenaars te zien. Princess Beatrix opens Amsterdam Light Festival at the Stopera in Amsterdam. While seeing the light festival are several sculptures, projections and installations by contemporary artists.

Prinses Beatrix opent Amsterdam Light Festival


28.11.2015
Prinses Beatrix opent ‘Spaanse meesters uit de Hermitage’. De expositie laat een overzicht zien van de Spaanse kunst uit de zestiende tot en met het begin van de twintigste eeuw uit de collectie van de Hermitage in Sint Petersburg. Princess Beatrix opens' Spanish masters from the Hermitage. The exhibition presents an overview of Spanish art from the sixteenth to the early twentieth century from the collection of the Hermitage in St Petersburg. Op de foto / On the Photo: Prinses Beatrix krijgtvan Mikhail Piotrovsky de catalogus van de tentoonstellin - rechts Cathelijne Broers

Prinses Beatrix opent ‘Spaanse meesters uit de Hermitage’

Amsterdam
27.11.2015
Koningin Maxima bij de slotbijeenkomst Kracht On Tour in de Fokker Terminal. Kracht on Tour is een stimuleringsprogramma dat zich richt op vrouwen die financieel kwetsbaar zijn. Queen Maxima at the closing session Strength On Tour in the Fokker Terminal. Power on Tour is an incentive program that focuses on women who are financially vulnerable. On the photo / Op de foto: Vertrek van Maxima

Koningin Maxima bij Kracht On Tour

Den Haag
27.11.2015
Koning reikt Erasmusprijs 2015 uit . De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur, humaniora of sociale wetenschappen. King awarded the Erasmus Prize 2015. The Erasmus Prize is awarded annually to a person or institution that has made a significant contribution within the framework of the cultural traditions of Europe in the field of culture, humanities or social sciences. Op de foto / On the photo: De heer Sanders, Prins Constantijn, Koningin Maxima, de heer Gelauff, mevrouw Vrana, mevrouw Ayers, Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en de heer Sparreboom

Koning reikt Erasmusprijs 2015 uit

Amsterdam
25.11.2015
Koning Willem-Alexander bezoekt het symposium Moed, talent en maatschappelijke verdiensten in het Nationaal Militair Museum. De Kanselarij der Nederlandse Orden organiseert dit symposium samen met het Kapittel der Militaire Willems-Orde en het Kapittel voor de Civiele Orden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandse decoratiestelsel. King Willem-Alexander will visit the symposium Courage, talent and social merit in the National Military Museum. The Chancellery of Dutch Orden is organizing this symposium together with the Chapter of the Military Order of William and the Civil Honours Advisory Commission on the occasion of the 200th anniversary of the Dutch honors system. Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander met drie ridders Militaire Willems-Orde - mKenneth George Mayhew , Marco Kroon en Gijs Tuinman met de commandanten en vertegenwoordigers van de onderdelen die een Militaire Willems-Orde King Willem-Alexander with three knights Military Order of William - Kenneth George Mayhew, Marco Kroon and Gijs Gardener with the commanders and representatives of the parts that a Military Order of William

Koning bezoekt symposium 200 jaar decoratiestelsel

Soesterberg
23.11.2015
Sonita Alizadeh en prinses Mabel tijdens een discussiebijeenkomst na afloop van de vertoning van de documentaire Sonita. Het debat is onderdeel van het IDFA en gaat over het thema van de film Sonita, de uithuwelijking van kinderen. Sonita Alizadeh and Princess Mabel during a discussion session after the screening of the documentary Sonita. The debate is part of the IDFA and deals with the theme of the film Sonita, the arranged marriages of children.

Prinses Mabel bij de vertoning van de documentaire Sonita

Amsterdam
23.11.2015
Koningin Máxima opent drie innovatieve operatiekamers in het Medical Innovation & Technology expert Center (MITeC) van het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe OK’s zijn een voorbeeld van duurzame innovaties in de zorg. Met de MITeC OK’s verwacht het Radboudumc in de nabije toekomst in staat te zijn om bijvoorbeeld kanker binnen één dag te behandelen. Queen Máxima opens three innovative operating rooms in the Medical Innovation & Technology Expert Center (MITEC) of the Radboud University Nijmegen Medical Centre in Nijmegen. The new theaters are an example of sustainable innovations in health care. With the MiTeC OK's expects the Radboud University Nijmegen Medical Centre in the near future to be able to treat cancer, for example, within one day.

Koningin Maxima opent operatiekamers RadboudUMC

Nijmegen
12.11.2015
Koningin Máxima is aanwezig bij de opening van de Conferentie Doing business in fragile states in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens de conferentie staat de rol van ondernemerschap in crisissituaties en fragiele landen centraal. Queen Máxima attends the opening of the Conference Doing business in fragile states in the Beurs van Berlage in Amsterdam. During the conference, the role of entrepreneurship in crisis and fragile states central. op de foto / On the photo: Aankomst / Arrival

Koningin Maxima bij Conferentie Doing business in fragile states

Amsterdam
11.11.2015
Streekbezoek Koning en Koningin in de voormalige Mijnstreek Limburg /// Region Visit King and Queen in the former mining region of Limburg op de foto / on the photo: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontmoeten Kompels/mijnwerkers bij het standbeeld van Dr Joep ( Nederlandse nationale monument van de mijnwerkers) in Kerkrade. ///// King Willem-Alexander and Queen Maxima meet miners / miners at the statue of Dr. Joep (Dutch national monument of miners) in Kerkrade.

Streekbezoek Koning en Koningin Mijnstreek Limburg

kerkrade
08.10.2015
Prins Jaime opent tentoonstelling ROME over Keizer Constantijn in de Nieuwe Kerk , Amsterdam Prince Jaime opens exhibition ROME about Emperor Constantine in the Nieuwe Kerk, Amsterdam

Prins Jaime opent tentoonstelling ROME over Keizer Constantijn

Amsterdam
01.10.2015
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Prinses Beatrix der Nederlanden zijn aanwezig bij de slotviering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Amsterdam. De twee jaar durende viering wordt afgesloten met een bijeenkomst in Koninklijk Theater Carré en met een avond vol optredens op de Amstel. King Willem-Alexander and Princess Maxima and Queen Beatrix of the Netherlands to attend the final celebration of 200 years of Kingdom of the Netherlands in Amsterdam. The two-year celebration will end with a meeting in the Royal Theatre Carré and an evening of performances at the Amstel. Op de foto / On the Photo: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima / King Willem-Alexander and Queen Maxima

Koninklijke Familie bij slotviering 200 jaar Koninkrijk

Amsterdam
26.09.2015
Koningin Sonja van Noorwegen en prinses Beatrix hebben woensdag in Amsterdam een expositie geopend rond de Noorse kunstenaar Evard Munch (1863-1944). In het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn tientallen schilderijen en tekeningen van Munch te zien, waaronder het beroemde werk 'De Schreeuw'. Queen Sonja of Norway and Princess Beatrix in Amsterdam on Wednesday opened an exhibition of the Norwegian artist Evard Munch (1863-1944). In to see the Van Gogh Museum in Amsterdam are dozens of paintings and drawings by Munch, including the famous painting The Scream. Op de foto / On the photo: Koningin Sonja van Noorwegen en prinses Beatrix komen aan / Queen Sonja of Norway and Princess Beatrix arrive

Prinses Beatrix en Koningin Sonja openen Munch-expo

Amsterdam
23.09.2015
Koningin Maxima opent nieuw Bezoekerscentrum DNB ( De Nederlandse Bank ) . Het bezoekerscentrum draagt bij aan de financiele educatie van jongeren. Queen Maxima opens new Visitor Centre DNB (the Dutch Central Bank). The visitor center will contribute to the financial education of young people. Op de foto: Koningin Maxima verricht de openingshandeling // Queen Maxima preforms the opening ceremony

Koningin Maxima opent nieuw Bezoekerscentrum DNB

Amsterdam
22.09.2015
Koningin Máxima bij opening vernieuwd Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De restauratie en herinrichting van het zeventiende-eeuwse huis met de verborgen zolderkerk is afgerond en het museum heeft een nieuw entreegebouw.Het museum staat in het centrum van de Amsterdamse Wallen Queen Máxima of opening renewed Ons' Lieve Heer op Solder. The restoration and refurbishment of the seventeenth century house with the hidden attic church was completed and the museum has a new entrance building. The museum is in the center of Amsterdam's Red Light District op de foto / On the photo: Aankomt Koningin Maxima / Arrival Queen Maxima

Koningin Maxima opent Museum Ons’ Lieve Heer op Solder


22.09.2015
Koningin Maxima brengt werkbezoek aan Instrumentendepot in Amsterdam. Het bezoek vindt plaats in het kader van muziekonderwijs op de basisschool. Queen Maxima pays a working visit to Instrument Depot in Amsterdam. The visit takes place in the context of music education in elementary school. Op de foto:

Koningin Maxima brengt werkbezoek aan Instrumentendepot

Amsterdam
16.09.2015
Prinsjesdag - Koninklijke familie op balkon Pakeis Noordeinde //// Budget Day - Royal family on balcony of Palace Noordeinde. Op de foto / On the photo: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima // King Willem-Alexander en Queen Maxima

Prinsjesdag - Koninklijke familie op balkon Noordeinde

Den Haag / The Hague
15.09.2015
Prinsjesdag - Prinses Beatrix kijkt naar de Gouden Koets vanaf het bordes van het Mauritshuis Budget Day - Princess Beatrix looks at the golden coach from the steps of the Mauritshuis Op de foto / On the photo: Prinses Beatrix / Princess Beatrix

Prinsjesdag - Prinses Beatrix kijkt naar de Gouden Koets

Den Haag / The Hague
15.09.2015
Prinsjesdag - Koninklijke familie arriveert bij Ridderzaal Budget Day - Royal Family arrives at Knights Op de foto / On the photo: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima / King Willem Alexander and Queen Maxima

Prinsjesdag - Koninklijke familie arriveert bij Ridderzaal

Den Haag / The Hague
15.09.2015
Koning Willem-Alexander heeft op het Museumplein in Amsterdam tegenover het Rijksmuseum het wereldkampioenschap voetbal voor dak- en thuislozen geopend. King Willem-Alexander on the Museumplein in Amsterdam, opposite the Rijksmuseum opened the World Cup for the homeless. Op de foto / On the photo: Koning Willem Alexander neemt een penalty en opent daarmee het WK King Willem Alexander takes a penalty and opens the World Cup

Koning Willem Alexander opent WK voetbal voor daklozen

Amsterdam
12.09.2015
Koning Willem Alexander bij viering eerste lustrum ProDemos in de Koninklijke Schouwburg . ProDemos heeft als doel mensen te informeren over de Nederlandse democratische rechtsstaat en organiseert activiteiten om de betrokkenheid bij diverse doelgroepen te bevorderen. King Willem Alexander attends the celebration of the first anniversary ProDemos in the Royal Theatre. ProDemos aims to inform people about the Dutch democratic constitutional and organizes activities to promote the involvement in various target groups. Op de foto / On the photo: Aankomst / Arrival

Koning Willem Alexander bij viering eerste lustrum ProDemos

Den Haag
11.09.2015
Aankomst van Koningin Maxima bij het concertgebouw voor de feestelijke opening van het nieuwe seizoen van het Koninklijk Concertgebouworkest. Arrival of Queen Maxima at the concert for the grand opening of the new season of the Royal Concertgebouw Orchestra.

Maxima opent seizoen Concertgebouworkest

Amsterdam
10.09.2015
Koningin Máxima brengt een bezoek aan kaasproducent koninklijke FrieslandCampina in Workum , die vorig jaar uit haar handen de Koning Willem I-prijs kreeg. De koningin wilde nu zelf wel eens zien welk bedrijf achter de prijswinnaar stak. Ze ging eerst naar een melkveehouderij in het naburige Koudum, dat melk levert aan de fabriek. Daarna nam ze een kijkje in Kaasmakerij 4, zoals de productiefaciliteit heet. Queen Máxima visit cheese producer Royal Friesland Campina in Workum, who received last year from her hands, the King Willem I Prize. The queen would ever see for yourself which company was behind the winner. She first went to a dairy farm in the neighboring Koudum, which supplies milk to the factory. Then she took a look at Kaasmakerij 4, as its production is called.

Koningin Maxima brengt een bezoek aan kaasproducent

Workum
09.09.2015
Koningin Maxima bezoekt de Ambassadeursdagen van Stichting Opkikker die dit jaar haar twintigjarig jubileum viert. De Stichting Opkikker organiseert ieder jaar de zogenoemde Opkikkerdagen voor zo'n 2000 gezinnen met een langdurig ziek kind. Queen Maxima visits the Ambassador Days 'cheer up / Stichting Opkikker' which this year celebrates its twentieth anniversary. The Foundation Opkikker organizes every year the so-called Cheer Up Days for about 2,000 families with a chronically ill child.

Koningin Maxima bezoekt Opkikker

Amsterdam
29.08.2015
Koningin Máxima opent Papageno Huis. In dit huis leren jongeren met autisme om zelfstandig te wonen en nemen ze deel aan werkervaringsprogramma's en dagbesteding. Queen Máxima opens Papageno House. In this house, teaching young people with autism to live independently and take part in work experience programs and daily activities. Op de foto / On the photo: Koningin Maxima krijgt een rondleiding door het Papageno Huis / Queen Maxima gets a tour of the Papageno House

Koningin Maxima opent Papageno Huis

Laren
26.08.2015
Prins Maurits heeft op het IJ in Amsterdam de traditionele vlootschouw van Sail afgenomen. Ter hoogte van het KNSM-eiland voeren zo'n honderd historische schepen langs het zeilschip De Groene Draeck. Prince Maurice has on the IJ in Amsterdam declined the traditional naval review of Sail. At the height of the KNSM island run about a hundred historic ships sailing along the Green Draeck. Op de foto / On the photo Prins Maurits en Prinses Marilène met hun kinderen Anna , Lucas en Felicia met Erwin van Lambaart , directeur SAIL Event Partners, en Mitra van Raalten , directeur SAIL Amsterdam

SAIL 2015 - Prins Maurits neemt vlootschouw af

Amsterdam
23.08.2015

«« First  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Next »  Last »»

Images per page: 

 

    Powered by PPTB Internet Solutions / Studio Pijlman |  Copyright © 2011 EM-PRESS.NL